Hundars sociala förmåga finns i deras gener

Hundars sociala förmåga påverkas av gener som också har betydelse för människans beteende, enligt en ny studie vid av forskare vid Linköpings universitet.


Nu har forskare hittat ett samband där fem olika gener påverkar hundars förmåga att samspela med oss.

Fyra av dessa gener visade sig också vara inblandade i sociala funktionsnedsättningar hos människor, till exempel autism.

– Våra fynd avslöjar för första gången gener som kan ha orsakat den extrema förändring av socialt beteende som har skett hos hunden sedan den blev husdjur, säger Per Jensen, professor i etologi, som har lett forskargruppen.

Hunden har varit människans bästa vän under tusentals år och anpassats till att leva tillsammans med oss.

Under denna långa period har hunden lyckats utveckla en unik förmåga att kommunicera och sammarbeta med människor.

När hundar ställs inför en svår uppgift söker de flesta kontakt med en människa, oftast för att få hjälp.

I studien använde forskarna videoinspelningar för att mäta hundarnas vilja att söka fysisk kontakt med en person i rummet när ett problem blev för svårt.

200 av 500 hundar av rasen beagle, fick även sitt DNA utstuderat.

– Vi hittade en tydlig koppling till DNA-avsnitt som innehåller fem olika gener av intresse. Fyra av generna är tidigare kända från studier av sociala funktionsnedsättningar hos människor, till exempel autism och ADHD, säger Mia Persson, doktorand och huvudförfattare till studien.

Per Jensen tillägger:

– Om sambanden kan bekräftas hos andra hundraser kanske hundars beteende också kan hjälpa oss att bättre förstå sociala funktionsnedsättningar hos människor.