Borrelia hos hundar

Borrelia smittar både människor och hundar via fästingbett. Den enklaste metoden att förebygga borrelia är att ta bort fästingen snabbt. Om din hund trots allt drabbas av symptom finns effektiv behandling.


Symptom

Hudrodnad runt fästingbett på en hund.

Bara omkring fem procent av hundar som infekteras med borreliabakterier visar symptom. Inte alla av dem leder heller till ett veterinärbesök eftersom symptomen oftast är lindriga.

Om symptom märks kommer de ofta två till sex månader efter hunden infekterades, alltså efter fästingbettet.

  • Lätt rodnad vid fästingbettet
  • Akut feber
  • Dämpat allmäntillstånd
  • Plötsliga ledbesvär
  • Hunden haltar lätt, och hältan kan flytta sig mellan olika ben

Diagnos

Med ett blodprov kan man undersöka om hunden har producerat antikroppar mot bakterien vilket kan indikera en infektion. Men antikroppar från tidigare infektioner som inte visat symptom kan finnas kvar länge och vissa hundar har antikroppar fastän de är fullt friska så ett blodprov ger inte alltid ett tydligt svar.

Ofta ställs diagnosen borrelia om alla andra möjliga orsaker till symptomen har kunnat uteslutas.

Behandling

De flesta hundar tillfrisknar av sig själv om de blir sjuka och behandling behövs oftast inte. Smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel kan hjälpa på vägen.

I undantagsfall kan hunden få antibiotika, då tillfrisknar vovven väldigt snabbt, på bara en eller två dagar.

Förebygg borrelia hos din hund

Du kan förebygga att din hund drabbas av borrelia genom att förebygga fästingbett. Det finns veterinärmedicinska produkter som fästinghalsband för detta ändamål.

Det finns även vaccin mot borrelia för hundar men Läkemedelsverket bedömer vaccinets värde som begränsat.

Du kan med fördel undersöka hundens päls regelbundet i jakt på fästingar för att förebygga borrelia. Det tar oftast omkring ett dygn för bakterier att föras över från fästingen till hunden så om du tar bort fästingen snabbt minskar risken.